Cách bộ phận nhân sự dùng dữ liệu để tuyển dụng nhân tài

Cách bộ phận nhân sự dùng dữ liệu để tuyển dụng nhân tài

Một trong những thách thức lớn nhất với bộ phận nhân sự của doanh nghiệp là tìm và tuyển dụng được những ứng viên tốt nhất. Nếu biết cách sử dụng phù hợp dữ liệu nhân sự, bạn có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể cho nguồn nhân lực doanh nghiệp.

1 December
Top ý tưởng hàng đầu cho nhà tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên tài năng

Top ý tưởng hàng đầu cho nhà tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên tài năng

Các nhà tuyển dụng thông minh nhất, những người chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực giỏi nhất có khả năng kết nối và tìm kiếm ứng viên tiềm năng ngay cả trước khi công ty có vị trí trống cần lấp đầy. Với một số ý tưởng xuất sắc, đây sẽ không còn là một nhiệm vụ khó khăn.

1 December