Chương trình khách hàng giới thiệu khách hàng

Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng của công ty

Khi Quý khách giới thiệu cho công ty chúng tôi 1 khách hàng mới Quý khách sẽ được hưởng một trong các ưu đãi sau:

Quý khách sẽ được tặng 1 tháng sử dụng dịch vụ của mình đồng thời khách hàng mới sẽ được giảm 10% khi đăng ký sử dụng 6 tháng.

Quý khách sẽ được tặng 2 tháng sử dụng dịch vụ của mình đồng thời khách hàng mới sẽ được giảm 15% khi đăng ký sử dụng 12 tháng trở lên.