Giúp quý khách quản lý được toàn bộ quy trình sửa chữa - bảo hành như: lập phiếu, in phiếu, tìm kiếm thông tin. Ngoài ra quý khách có thể theo dõi được hoạt động sửa chữa - bảo hành dễ dàng hơn thông qua các báo cáo như: báo cáo tình trạng chung, báo cáo máy tồn...