Quý khách có thể quản lý được kho hàng hóa, linh kiện một cách dễ dàng từ việc nhập kho, định giá bán, tìm kiếm hàng hóa, cấp linh kiện cho kỹ thuật đến việc chuyển kho nội bộ. Hàng hóa được quản lý dựa trên mã vạch do đó sẽ tiết kiệm được thời gian tìm kiếm, giảm sự thất lạc hàng hóa...