Giúp cho việc bán hàng hóa, linh kiện dễ dàng và nhanh chóng hơn qua việc tìm kiếm hàng hóa theo mã vạch hoặc theo mã hàng hóa. Đặc biệt quý khách có thể tùy chọn được giá bán (giá bán sỉ, giá bán lẻ...). Ngoài ra quý khách còn theo dõi được công nợ khách hàng, doanh thu bán hàng...