Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Cá Nhân

Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Cá Nhân
100.000 VND /người dùng/tháng
(tối thiểu 2 người dùng)

- Đây là phiên bản dành cho các trung tâm sửa chữa - bảo hành có quy mô nhỏ. Với các chức năng của phiên bản này quý khách sẽ giúp quý khách quản lý được quá trình sửa chữa - bảo hành như: lập phiếu, in phiếu, tìm kiếm thông tin phiếu sửa chữa, báo giá...ngoài ra quý khách còn quản lý được các khoản thu/chi trong cửa hàng.

Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Chuyên Nghiệp

Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Chuyên Nghiệp
120.000 VND /người dùng/tháng
(tối thiểu 4 người dùng)

- Với phiên bản này quý khách có thể quản lý được toàn bộ hoạt động sửa chữa - bảo hành của trung tâm, từ quản lý quy trình sửa chữa - bảo hành đến quản lý kho linh kiện, hàng hóa, công nợ, quản lý thu chi...Tất cả hàng hóa, linh kiện được quản lý bằng mã vạch (dựa trên số serial hoặc mã hàng hóa) từ đó giúp cho việc tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng hơn và đặc biệt là giảm thiểu sự thất lạc của hàng hóa, linh kiện.

Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Doanh Nghiệp

Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Doanh Nghiệp
150.000 VND /người dùng/tháng
(tối thiểu 4 người dùng)

- Với phiên bản này quý khách có thể quản lý được toàn bộ hoạt động sửa chữa - bảo hành của nhiều chi nhánh ở các địa điểm khác nhau. Tất dữ liệu của các chi nhánh được lưu trữ tập trung. Do đó quý khách có thể quản lý được hoạt động của các chi nhánh mà không cần phải đến chi nhánh đó mà chỉ cần thông qua các báo cáo của phần mềm, từ đó giúp cho quý khách tiết kiệm được nhiều chi phí, nâng cao năng suất kinh doanh.