Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Cá Nhân


Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Cá Nhân
100.000 VND /người dùng/tháng

(tối thiểu 2 người dùng)Miễn phí kỹ thuật viên

Xem Demo Dùng Thử

Phân Hệ Sửa Chữa - Bảo Hành

Giúp quý khách quản lý được toàn bộ quy trình sửa chữa - bảo hành như: lập phiếu, in phiếu, tìm kiếm thông tin. Ngoài ra quý khách có thể theo dõi được hoạt động sửa chữa - bảo hành dễ dàng hơn thông qua các báo cáo như: báo cáo tình trạng chung, báo cáo máy tồn...

Chi tiết

Phân Hệ Thu - Chi

Giúp quý khách quản lý các công việc về thu chi như: phân loại các khoản thu/chi, các hình thức thu/chi, quản lý quỹ tiền, quản lý phiếu thu/chi, kết chuyển số dư cuối kỳ...

Chi tiết

Quản Lý Hệ Thống

Giúp cho quý khách quản lý các người dùng trong hệ thống như: thêm mới người dùng, khóa tài khoản, phân quyền truy cập (lễ tân, điều phối, kỹ thuật viên...)

Chi tiết