Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Doanh Nghiệp


Phần Mềm Quản Lý Sửa Chữa Bảo Hành 2012 - Doanh Nghiệp
150.000 VND /người dùng/tháng

(tối thiểu 4 người dùng)Miễn phí kỹ thuật viên

Xem Demo Dùng Thử

Phân Hệ Sửa Chữa - Bảo Hành

Giúp quý khách quản lý được toàn bộ quy trình sửa chữa - bảo hành như: lập phiếu, in phiếu, tìm kiếm thông tin. Ngoài ra quý khách có thể theo dõi được hoạt động sửa chữa - bảo hành dễ dàng hơn thông qua các báo cáo như: báo cáo tình trạng chung, báo cáo máy tồn...

Chi tiết

Phân Hệ Kho Hàng Hóa - Linh Kiện

Quý khách có thể quản lý được kho hàng hóa, linh kiện một cách dễ dàng từ việc nhập kho, định giá bán, tìm kiếm hàng hóa, cấp linh kiện cho kỹ thuật đến việc chuyển kho nội bộ. Hàng hóa được quản lý dựa trên mã vạch do đó sẽ tiết kiệm được thời gian tìm kiếm, giảm sự thất lạc hàng hóa...

Chi tiết

Phân Hệ Bán Hàng

Giúp cho việc bán hàng hóa, linh kiện dễ dàng và nhanh chóng hơn qua việc tìm kiếm hàng hóa theo mã vạch hoặc theo mã hàng hóa. Đặc biệt quý khách có thể tùy chọn được giá bán (giá bán sỉ, giá bán lẻ...). Ngoài ra quý khách còn theo dõi được công nợ khách hàng, doanh thu bán hàng...

Chi tiết

Phân Hệ Thu - Chi

Giúp quý khách quản lý các công việc về thu chi như: phân loại các khoản thu/chi, các hình thức thu/chi, quản lý quỹ tiền, quản lý phiếu thu/chi, kết chuyển số dư cuối kỳ...

Chi tiết

Quản Lý Hệ Thống

Giúp cho quý khách quản lý các người dùng trong hệ thống như: thêm mới người dùng, khóa tài khoản, phân quyền truy cập (lễ tân, điều phối, kỹ thuật viên...), quản lý chi nhánh của công ty

Chi tiết