Thế giới số Trần Anh mở rộng đầu tư vào ERP

Chiều 14/10/2011, công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và công ty CP Thế giới số Trần Anh đã tiến hành khởi động dự án triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của Oracle.

Hệ thống ERP của Trần Anh được xây dựng từ năm 2007. Đến nay, công ty quyết định nâng cấp hệ thống để phù hợp hơn với nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới phân phối.

Giải pháp hệ thống ERP của Oracle mà FPT IS đưa ra gồm bộ ứng dụng nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả quan hệ khách hàng, quá trình cung cấp dịch vụ, lao động sản xuất, giao hàng – bán hàng, quản lý thu chi… được triển khai trên một hệ thống duy nhất xây dựng trên một kiến trúc thông tin thống nhất.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1, FPT sẽ triển khai các phân hệ gồm Kế toán tài chính, Quản lý bán hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý kho, Hệ thống báo cáo quản trị cho Trần Anh với quy mô toàn công ty (cả trụ sở chính, các chi nhánh và siêu thị) trong thời gian dự kiến là 11 tháng.

Đây cũng là dự án được FPT IS đánh giá là tín hiệu tốt cho việc triển khai hệ thống cho các doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam, nhất là khi vấn đề về tâm lý và chi phí đầu tư vẫn là rào cản.

Sau 10 năm thành lập, hiện Trần Anh có 3 siêu thị tại Hà Nội và đang có kế hoạch mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành phố khác trên cả nước. (Nguồn www.pcworld.com.vn)